Tag - Ranties was een van sewe skole wat deelgeneem het.